Diensten

Coaching  |  Ritueel begeleiding Zielzorg  |  Dromenwerk

Bewustzijn en balans?

Bewustzijn betekent dat je nieuwsgierig bent en op zoek wilt gaan naar dieperliggende oorzaken van jouw knelpunten, zodat je die uit de weg kunt ruimen of kunt accepteren en er je weg mee weet te vinden. Een gebalanceerd leven leiden betekent niet dat je helemaal geen problemen meer hebt. Als jouw leven in balans is, kun je wel beter met problemen omgaan. Je verliest jezelf bijvoorbeeld niet in stresssituaties. Of je leert hoe je jouw sterke punten in kunt zetten op je werk of in de omgang met anderen.

Coaching

Begeleiding bij het zicht krijgen op persoonlijke problemen. Door ervaringsgericht aan het werk te gaan inzichten vergaren hoe jij het voortaan anders kunt doen. Wat de vraag ook is, het antwoord zit in jou zelf verborgen. Wat het van je vraagt is nieuwsgierig zijn en de wil of het sterke verlangen hebben het voortaan anders te willen doen.

Ritueel begeleiding

Begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van een passend afscheidsritueel voor een dierbare overledene. Of, indien u voor u zelf al enige maatregelen wilt treffen voor uw eigen afscheid.

Zielzorg

Als het erom gaat je verhaal (een keer) kwijt te kunnen, je hart te luchten of als je gewoon eens wilt spreken over hoe het nou echt met je gaat. Zonder specifiek doel of behandelplan.

Dromenwerk

Als je nieuwsgierig bent naar dromen in het algemeen of heel specifiek vragen hebt over jouw dromenwereld.

PDF: De Kern – Algemene voorwaarden 9 augustus 2016

PDF: Klachtenbehandeling De Kern vanaf 2016

PDF: Privacy reglement De Kern vanaf april 2018