FF vergaderen - De Kern

Terug naar 'Diensten'

Effectief & Efficiënt vergaderen

Kent u dat: vergaderingen waar dezelfde mensen vaak (te lang) aan het woord zijn? Waar de tijd je door de vingers loopt? Waar je (weer) niet tot een besluit kunt komen met elkaar? Waar de notulist belangrijke dingen heeft overgeslagen?

Verlangt u naar een gestructureerd samen zijn. Waar in alle rust het thema of de thema’s worden uitgediept. Waar ook de minder extroverte mensen hun bijdrage kunnen leveren?

Dan is het tijd voor Primoforum!

Logo Primoforum

Primoforum is een prima instrument om snel een (grote) groep mensen te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Met Primoforum kun je brainstormen, kennis delen en ordenen, prioriteiten stellen en acties uitzetten. Iedereen is gelijk, iedereen komt aan bod. Je hebt snel inzicht en overzicht hoe een (grote) groep mensen denkt over een thema.
Na de afgesproken tijd voor groepsgesprek toont het scherm alle input waar nogal verrassende ideeën op kunnen verschijnen, zonder dat te zien is van welke tafel/groep/individu het komt. Zo kan elke suggestie op haar eigen merites beoordeeld worden. Zijn sommige, vaak hiërarchische situaties, mensen voorzichtig met het poneren van hun mening, dat speelt hier geen noemenswaardige rol. Alle informatie komt ongekleurd op tafel; er kunnen rechtvaardige en betere besluiten worden genomen. Door de grote mate van betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap is er automatisch draagvlak voor de uitkomst van het proces. Door het opdelen van een grote groep in kleine teams ontstaat snel een veilige sfeer door de beperkte grootte.

Vergaderen in verbinding

Je kunt vergaderen en vergaderen… Bij De Kern staat verbinding tussen mensen en mensen met zichzelf altijd voorop. Daarom gaat er een gedegen voorbereiding vooraf aan de bijeenkomst. Een bijeenkomst wordt voorbereid met de voorzitter van de vergadering. De voorzitter heeft kennis van de inhoud, kent de deelnemers en de bedrijfscultuur.

Yvonne heeft kennis van de mens, de integrale psychologie. Zij overziet snel waar spanningen ontstaan, is rustig en oordeelvrij en is creatief in het vinden van oplossingen. Door haar organisatorische vaardigheden kan ze snel de vraag van de klant omzetten in een verrassend dagdeel voor groepen waar deze op een geheel andere wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan of zich kunnen buigen over een thema.

Samen bepalen ze een set van vragen en eventuele stemrondes. Hiervan kan altijd afgeweken worden, maar zo krijgen ze samen een gevoel van waar het over zal gaan. Tijdens de Primoforum sessie zal de voorzitter het gesprek leiden en neemt Yvonne de rol van operator op zich.

Bent u nieuwsgierig hoe dit eruit zou kunnen zien? Bekijk een mogelijk scenario.

Filmpje over de werking van Primoforum:  De workflow van Primoforum in 3 minuten